Artis 3000 u

Artis 3000 u donosi ogromnu prednost jer je štampa takva da se mogu dobiti neverovatni 3D efekti impozantnih veličina. Visina ladlice je 10 cm, opterećenja do 20 kg što omogućava print gotovo svih materijala. Dimenzije printa su 28 x 60 cm, a sam ulaz u printer je 35 cm tako da se mogu stavljati i širi predmeti. Printer koristi Epsonovu DX 5 glavu koja omogućava vrhunski otisak. Težina printera je 120 kg i to mu doprinosi veoma mirnom i stabilnom radu.

UV LED

Na svim modelima prisutno je antifriz hlađenje UV lampe koja mu produžava životni vek. Lampe traju i više od 20.000 radnih sati, a temperaturu možete pratiti na displeju printera. Takođe, postoji regulacija intenziteta UV lampe: kada se printaju predmeti koji su otporni na temperature (drvo, keramika, staklo, galvanizovani predmeti - zipo upaljači, pljoske...) može se koristiti intenzitet lampe 100%; ali isto tako kada štampamo neke vrste fine plastike koja se na toploti krivi možemo jednostavno smanjiti intezitet lampe i dobiti jednako kvalitetan print bez oštećenja materijala.

Boje

Sistem za boje kod ove vrste printera je izveden sa bočicama koje se nalaze sa strane u printeru i veoma su lako dostupne. Mogu se dopunjavati tako što se izvuče mala ladlica na kojoj se nalaze i veoma jednostavno se dopune. Boje su vrhunskog kvaliteta i gotovo ih je nemoguće skinuti sa površine posle printa. UV boje omogućuju da printer stoji i više od mesec dana a da nema bojazni da će se glava printera začepiti. Što se tiče otpadne boje sa jedne strane printera nalazi se boca za njih koja se veoma lako prazni i održava.

Merenje visine

Merenje visine vrši se tako što se na obeleženo mesto dovede objekat koji želite da printate i podignete ladlicu gore, laser automacki izmeri visinu koja je optimalna za print.

Softver

Softver je prilagođen ovom printeru, olakšava print i pruža mnoge mogućnosti: dodavanje teksta, sortiranje priprema, print više različitih priprema odjednom, maskiranje delova objekata, unos nevidljivih margina koje služe kao "nevidljivi paseri", print bele i colora u isto vreme, kao i bela pa kolor, color pa bela i samo bela...

Displej printera

Displej pritera nam u mnogome može pomoći oko sitnog podešavanja. Poseduje osnovni kursor gore – dole – napred - nazad i dodatna dva dugmeta za "fino gore - fino dole" koja omogućavaju precizna podešavanja. Odabirom dugmeta "Auto pozicioniranje" printer sam vrši merenje visine objekta, skenira sve objekte i pravi tačno odstojanje između glave i objekta koji se štampa. Takođe, na njemu regulišemo i intenzitet lampe od 5 do 100 %. Odabirom opcije "Godišnji odmor" možemo staviti printer u stanje mirovanja koje će za vreme vašeg odmora povremeno čistiti glavu (UV boje omogućavaju da printer stoji i više od jednog meseca a da se glave ne začepe). Postoji dugme za otkazivanje printa, kao i dugme za aktiviranje pumpe "SPI". Ukoliko niste zadovoljni sa nozzle check-om ovim dugmetom aktivirate pumpu i samim tim izvlačite boju i vazduh kroz glavu i dobijate savršen otisak dizni.

Pumpa za boju

Pumpa za boju ili srce svakog printera je nove generacije sa povećanom snagom a u isto vreme u granicama intenziteta koji ne oštećuje glavu. Savršeno balansirana da sa lakoćom izvuče sav vazduh iz glave i omogućava da brzo i efikasno možete da počnete i radite svršenim otiskom. Poseduje posebno dugme na displeju tako da je možete aktivirati kada vi to želite ili smatrate da bi to trebalo.


artis-3000-U Detalji.pdf