Artis 5000 u A2(50*70cm) 10-25cm visine

Artis 5000 NEW

Artis 5000 NEW je printer poslednje generacije, opremljen razim alatima koji povećavaju mogućnosti štampe i olakšavaju posao. Ogromnu prednost koju donosi je štampa u jednom mestu sa brojem prelaza koji vi odredite tako da se mogu dobiti neverovatni 3D efekti impoznantnih veličina. Postoje dve varijante visina: 10 i 25 cm visine ladlice i opterećenja do 20 kg što omogućava print gotovo svih zadataka. Dimenzije printa su 50 x 70 cm, a sam ulaz u printer je nešto veći tako da se mogu staviti i predmeti par santimetara većih dimenzija. Koristi Epsonovu DX 7 glavu koja omogućava vrhunski otisak. Težina printera je od 160 do 250 kg (u zavisnosti od modela). Težina omogućuje veoma miran i stabilan rad. CR i STEP motori su, takođe, nove generacije i rade veoma stabilno i tiho.

Braille

Ogromna prednost printera nove generacije je u tome što možemo sami da kontrolišemo matičnu ploču i samim tim smo u mogućnosti da i vama otvorimo razne novine u radu. U novom softveru postoji opcija za Brajevo pismo gde samo označite da želite da ispis bude po standardu Braja i softver će sam graditi tačnu visinu koja je potrebna da ispis bude u standardu Braja. Prednosti su mnogobrojne jer omogućava i da otprintate razne površine Brajevom azbukom na koje inače gotovo da je nemoguć print (vizit karte, flaše, rukohvati za stepeniste, ploče sa obaveštenjima...)

Print

Nova generacija printera ima mogućnost povećavanja pritiska boje u samoj glavi što joj pruža ogromne mogućnosti kod printa zahtevih predmeta kao što su neravni predmeti. U varijati povećanja pritiska glave možemo printati predmete udaljenosti od 8 do10 mm. Predmeti mogu biti zaobljeni, neravni… a otprintani kao da su ravni.

Lak

Svi printeri nove generacije imaju opciju laka (sami birate konfiguraciju svog printera) možete birati da li želite da bude samo 4* bela i cmyk, 2*bela cmyk, 2*bela, 2*lak cmyk, cmyk cmyk (wwww cmyk ili ww cmyk ili wwvv cmyk ili cmyk cmyk). Sve to zavisi od vaših zahteva i poteba štampe.

UV LED

Na sim modelima prisutno je antifriz hlađenje UV lampe koja umnogome produžava životni vek. Te lame traju i više od 20.000 radinh sati a temperaturu možete pratiti na displeju printera. Takođe, postoji regulacija intenziteta UV lampe: kada se printaju predmeti koji su otporni na temperature (drvo, keramika, staklo, galvanizovani predmeti - zipo upaljači, pljoske...) može se koristiti intenzitet lampe 100%; kada štampamo neke vrste fine plastike koje se na toploti krive možemo jednostavno smanjiti intezitet lampe i dobiti jednako kvalitetan print bez oštećenja materijala.

Boje

Sistem za boju kod ove vrste printera je izveden sa kertridžima i veoma se dobro pokazao. On omogućava dosipanje boje i za vreme rada printera. U svako vreme kertridž možemo izvaditi, dopuniti – zameniti, bez puštanja vazduha u sistem jer postoji jednopropusni vetil koji ne propušta vazduh u sistem. Pokretnje celog sistema je veoma jednostavno, sve je softverski rešeno tako da uz 3/4 pune kertridže dovoljan je jedan klik u softveru i ceo sistem se puni bojom i veoma brzo omogućava startni print. Boje poseduju sve potrebne sertifikate koje dobijate uz printer. Boje su vrhunskog kvaliteta i gotovo ih je nemoguće skinuti sa površine posle printa. UV boje omogućuju da printer stoji i više od mesec dana a da nema bojazni da će se glava printera začepiti. Što se tiče otpadne boje ona se sa jedne strane printera skuplja u bocu za otpadnu boju. Boca se veoma lako prazni i održava.

Merenje visine

Novi modeli poseduju AUTO POZICIONIRANJE tako da samo jednim klikom na displej printera on sam izbacuje ladlicu, uvlači je ponovo i očitava sve što se na njoj nalazi te meri tačnu visinu predmeta i sam spušta ladlicu tako da otklanja rizik oštećenja glave printera i donosi pravu vrednost odstojanja glave od predmeta. Ukoliko to slučaj zahteva možete i sami "ručno" da odredite odstojanje odabirom stralice gore - dole na displeju printera.

Rotaciona štampa

Artis 5000 new ima i nastavak za rotacionu štampu koja omogućava print na okruglim objektima kao što su: flase, čaše, alu boce... Sve što treba je spojiti uređaj sa printerom. Tada on preuzima ulogu ladlice i tako direktno printate na okrugle objekte. Nastavak se veoma lako stavlja i skida tako da ne predstavlja nikakv problem za instalaciju (postoji i poseban softver koji je u sklopu osnovog i omogućava veoma lak print).

Softver

Novi softveri donose puno novina u svet štampe. Ova verzija olakšava razne zadatke. Odabirom veoma lakih tabela vladate softverom za koji je potrebno osnovno znanje u grafici. Postoje opcije za ponavljanje printa koliko god kopija želite sa dodatkom da posle svake printer vrati ladlicu nazad. Sami biramo koliko prolaza želimo da imamo u jednoj tački, te tako možemo da gradimo veoma interesantne 3D efekte. Izborom Brajevog pisma softver sam gradi tačnu visinu koja je potrebna za tačkice Brajeve azbuke. Tu su i opcije za kontrolu kvaliteta dizni i pomoćni alati.

Displej printera

Displej pritera nam u mnogome može pomoći oko sitnog podešavanja jer poseduje osnovni kursor gore – dole – napred - nazad i dodana dva dugmeta za "fino gore - fino dole" koja omogućavaju jako precizna podešavanja. Odabirom dugmeta "Auto pozicioniranje" priter sam vrši merenje visine objekta i skenira sve objekte ujedno praveći tačno odstojanje između glave i objekta koji se štampa. Takođe, na njemu regulišemo i intenzitet lampe od 5 do 100 %. Na displeju postoji mogućnost i ubrzanja hoda glave, tako da možemo ubrzati sam print, kao i brzinu kretanja ladlice. Izborom opcije "Godišnji odmor" možemo staviti printer u stanje mirovanja koje će za vreme vašeg odmora povremeno čistiti glavu (UV boje omogućavaju da printer stoji i više od jednog meseca a da se glave ne začepe). Dugme za pauzu omogućava da zaustavite print ukoliko imate potrebu i posle nastavite tačno tamo gde ste stali. Dugme za otkazivanje printa, kao i dugme za aktiviranje pumpe "SPI" koristi se ukoliko niste zadovoljni sa nozzle check-om. Ovim dugmetom aktivirate pumpu i sa njim izvlačite boju i vazduh kroz glavu i dobijate savšen otisak dizni.

Pumpa za boju

Pumpa za boju ili srce svakog printera je, takođe, nove generacije sa povećanom snagom a u isto vreme u granicama koje ne oštećuju glavu. Savršeno balansirana da sa lakoćom izvuče sav vazduh iz glave i da brzo i efikasno možete da počnete da radite svršenim otiskom. Poseduje posebno dugme na displeju tako da je možete aktivirati kad želite ili smatrate da bi to trebalo.


Detalji i cena Artis 5000U A2 50*70cm

Ponuda Artis 5000u.pdf