Predstavljamo dve verzije RIP softvera

Print Layout modul integrisan u nasem RIP softveru pruza mogucnost stampe rasterske i vektorske

grafike. Takodje je u mogucnosti da štampa simultano na razlicitim uredjajima povezanim u sistem.

Artisrip kolor algoritam radi sa visoko kvalitetnim ICC profilima, koji omogucavaju naprednu linearizaciju

za svaku boju posebno.


Najnovija verzija softvera/worck station pruža brojne mogućnosti

Vreme trajanja pinta

Print na rotaciji ROT360

Veoma jednostavno održavanje

Pregled printa

Jednostavno podešavanje podprinta

Laka provera dizni

Veoma jednostavno čišćenje

Kalkulator potrošnje mastila