Predstavljamo dve verzije RIP softvera

Print Layout modul integrisan u nasem RIP softveru pruza mogucnost stampe rasterske i vektorske

grafike. Takodje je u mogucnosti da stampa simultano na razlicitim uredjajima povezanim u sistem.

Artisrip kolor algoritam radi sa visoko kvalitetnim ICC profilima, koji omogucavaju naprednu linearizaciju

za svaku boju posebno.