Najnovija tehnologija UV DTF folije

Najnovija tehnologija uv dtf folija.

Opis:

Uv dtf folije stižu iz dva dela A i B folija. Na A foliji se skine zaštitni film zatim se postavi na sto i odprinta željeni motiv(printate onako kako bi printali a je površina ravna) odamh po završetku printa folija je spremna za upotrebu. 

Sledeći korak 

Posle printa na foliji A uzmemo foliju B (ona služi kao transfer folija) sa B folijom pokupimo print sa folije A. (najjednostavnije objašnjenje kako ovo funkcioniše/ postupak je isti kao transfer slova na kateru/na kateru slova isečete i transferom ih prenosite na neku površinu a u varijanti uv dtf sve isto samo to što prenosite odprinta uv printer./

Priprema materijala za uv dtf preslikač.

Površine koje lepite mogu biti raznih nepravilnih oblika, svakao savetujemo da kao i sve što bi printali na uv printeru bez folije -očistite, obrišete i odmastite, tako će folija najbolje prionuti materijalu a lepak imati najbolje prijanjanje na podlogu. I omogućiti da lepak ima podpuni kontakt sa podlogom.


Prilikom prebacivanja printa na materijal raklom pritisnite print na materijal možete koristiti i manje rakle ili palac ukoliko su površine neravne kako bi izbacili vazduh izpod printa, sve su ovo detalji koji su poynati ali bitni da se napomenu jer pravlinom upotrebom omogućujemo da materijal postigne svoj maksimum.

artisJet-DTF user manual.pdf