Novi A4 UV printer Young (21*30cm) 5 cm/h

Artis *Young* A4

Artis YOUNG je printer poslednje generacije opremljen razim alatima koji povećavaju mogućnosti štampe i olakšavaju posao. Ogromnu prenost koju donosi je štampa u jednom mestu, sa brojem prelaza koji vi odredite, tako da se mogu dobiti neverovatni 3D efekti impozantnih veličina. Visina ladlice je 5 cm . Dimenzije printa su 21*30 cm, a sam ulaz u printer je nešto veći tako da se mogu staviti i predmeti par santimetara veći od širine. Koristi Epsonovu DX 7 glavu koja omogućava vrhunski otisak i ima 8 kanala wwww-cmyk. Težina printera je 60 kg što mu omogućuje veoma miran i stabilan rad. CR i STEP motori su nove generacije i obezbeđuju, takođe, veoma stabilan i tih rad.

Braille

Ogromna prednost printera nove generacije je u tome što možemo sami da kontrolišemo matičnu ploču, samim tim smo u mogućnosti da i vama otvorimo razne novine. U novom softveru postoji opcija za Brajevo pismo: samo označite da želite da ispis bude po standardu Luja Braja i softver će sam odrediti tačnu visinu koja je potrebna da bude u standardu Brajevog sistema tačkica. Prednosti su mnogobrojne jer omogućavaju da otprintate razne površine Brajevim pismom koje inače, gotovo da je nemoguće (vizit karte, flaše, rukohvati za stepeniste, ploče sa obaveštenjima...) uraditi.

Print

Nova generacija printera ima mogućnost povećavanja pritiska boje u samoj glavi što joj pruža ogromne mogućnosti kod printa zahtevih, neravnih predmeta. U ovoj varijati povećavanjem pritiska glave možemo printati predmete udaljenosti i od 8 do10 mm, tako da predmeti mogu biti: zaobljeni, neravni, a otprintani kao da su ravni.

UV LED

Najnovija tehnologija UV hlađenja vazhom omogućuje miran i tih rad printera.

Boje

Sistem za boju kod ove vrste printera je izveden sa kertridžima i veoma se dobro pokazao. Omogućava dosipanje boje i za vreme rada printera. U svako vreme kertridž možemo izvaditi dopuniti - zameniti bez puštanja vazduha u sistem. Tu opciju omogućava jednopropusni vetil koji nikada ne pušta vazduh u sistem. Pokretanje celog sistema je veoma jednostavno jer je sve softverski rešeno tako da uz 3/4 pune kertridže dovoljan je jedan klik u softveru i ceo sistem se puni bojom i veoma brzo omogućava startni print. Boje poseduju sve potrebne sertifikate koje dobijate uz printer. Boje su vrhunskog kvaliteta i gotovo ih je nemoguće skinuti sa površine posle printa. UV boje omogućuju da printer stoji i više od mesec dana a da nema bojazni da će se glava printera začepiti. Što se tiče otpadne boje, rešeno je tako što se sa jedne strane printera nalazi boca za otpadnu boju koja se veoma lako prazni i održava.

Merenje visine

Novi modeli printera poseduju AUTO POZICIONIRANJE tako da samo jednim klikom na displej printera on sam izbacuje ladlicu, uvlači je ponovo, očitava sve što se na njoj nalazi i meri tačnu visinu predmeta. Sam spušta ladlicu tako da otklanja rizik oštećenja glave printera i donosi pravu vrednost odstojanja glave od predmeta. Ili ukoliko to slučaj zahteva možete i sami "ručno" da odredite odstojanje odabirom strelice gore - dole na displeju printera.

Softver

Novi softveri donose mnogo novina u svet štampe. Ova verzija olakšava razne zadatke. Odabirom veoma lakih tabela vladate softverom za koji je potrebno osnovno znanje u grafici. Postoje opcije za ponavljanje printa, koliko god kopija želite, sa dodatkom da posle svake kopije printer vrati ladlicu nazad. Sami biramo koliko prolaza želimo da imamo u jednoj tački i tako možemo da gradimo veoma interesantne 3D efekte. Možemo izabrati Brajevo pismo gde softver sam gradi tačnu visinu koja je potrebna za Brajeve tačkice. Postoje i opcije za kontrolu kvaliteta dizni i pomoćni alati.

Displej printera

Displej pritera nam u mnogome može pomoći oko sitnog podešavanja. Displej poseduje osnovni kursor gore – dole – napred - nazad i dodatna dva dugmeta za "fino gore - fino dole" koja omogućavaju precizna podešavanja. Odabirom dugmeta "Auto pozicioniranje" printer sam vrši merenje visine objekta, skenira sve objekte i pravi tačno odstojanje između glave i objekta koji se štampa. Takođe, na njemu regulišemo i intenzitet lampe od 5 do 100 %. Omogućeno je i ubrzanje hoda glave tako da možemo ubrzati kako sam print, tako i brzinu kretanja ladlice. Izborom opcije "Godišnji odmor" možemo staviti printer u stanje mirovanja koje će za vreme vašeg odmora povremeno čistiti glavu (UV boje omogućavaju da printer stoji i više od jednog meseca a da se glave ne začepe). Postoji i dugme za pauzu koja omogućava da zaustavite print ukoliko imate potrebu i posle nastavite tačno tamo gde ste stali. Dugme za otkazivanje printa i dugme za aktiviranje pumpe "SPI" pomažu ukoliko niste zadovoljni sa nozzle check-om. Ovim dugmetom aktivirate pumpu i samim tim izvlačite boju i vazduh kroz glavu te dobijate savršen otisak dizni.

Pumpa za boju

Pumpa za boju ili srce svakog printera je, takođe, nove generacije sa povećanom snagom a u isto vreme u granicama koje ne oštećuju glavu. Savršeno balansirana da sa lakoćom izvuče sav vazduh iz glave i da brzo i efikasno možete da počnete da radite i dobijete svršen otisak. Poseduje posebno dugme na displeju tako da je možete aktivirati uvek kada vi to želite ili smatrate da bi to trebalo.

Eko filter

Najnoviji Yung opremljen je profesionalnim prečistačem za vazduh koji omogućuje rad kako u malim prostorijama tako i u tržnim centrima, aerodrumima...

Detalji i cena Artis Young

Ponuda Artis Young.pdf