ArtisJet UV printeri

Artis 5000 u je printer  veličine A2 sa površinom štampe 50*70cm i visinom printa od 10-25cm i mogućnošću rotaprinta

Artis 3000 pro je printer veličine B3 sa površinom štampe 36*50cm i visinom 17 cm sa mogućnošću  rotaprinta.

Artis Young je printer veličine A4 sa površinom štampe 21*30cmi visinom štampe 5cm Young A4 

Artis 3000 u 

Artis 3000 u je printer veličine A3 sa površinom štampe 28*60 cm i visinom štampe 10 cm

Artis 2100 u

Artis 2100 u je printer veličine A4 sa površinom štampe 18*30cm i visinom štampe 5cm

Artis PRO V6

PRO V6 je printer veličine A5 sa površinom štampe 21*15cm i visinom štampe 5cm(printer namenjen za personalizaciju pojedinačnih predmeta)